[Disclaimer: poniższy wiersz jest moją „pracą domową” z terapii zaburzeń odżywiania.] Drogie Ciało,